Λαμβάνουμε την προστασία δεδομένων σοβαρά

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές μας αποθηκεύουν αυτόματα τη διεύθυνση IP του παρόχου υπηρεσιών Internet σας, τη σελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε, τις σελίδες που επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας καθώς και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την τεχνική μετάδοση των ιστοσελίδων και την ασφαλή λειτουργία του διακομιστή. Δεν πραγματοποιείται προσωποποιημένη αξιολόγηση αυτών των δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό σας. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειαζόμαστε το όνομα και τη διεύθυνσή σας καθώς και άλλες πληροφορίες για να σας προσφέρουμε την επιθυμητή υπηρεσία.

Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που σας προμηθεύουμε με υλικό πληροφόρησης ή απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας κατόπιν αιτήματός σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε πάντα. Επιπλέον, αποθηκεύουμε μόνο τα δεδομένα που μας έχετε μεταφέρει αυτομάτως ή εθελοντικά.

Αυτόματα Αποθηκευμένα Μη Προσωπικά Δεδομένα

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, μπορεί να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες για διοικητικούς και τεχνικούς λόγους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: τον τύπο και την έκδοση του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, καθώς και τη διεύθυνση IP.

Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται και συλλέγονται μόνο για στατιστικούς σκοπούς ή για τη βελτίωση των διαδικτυακών και online υπηρεσιών μας.

Αυτά τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα αποθηκεύονται – ξεχωριστά από τα προσωπικά δεδομένα – σε ασφαλή συστήματα και δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε επιμέρους άτομα. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που μεταφέρονται από έναν διαδικτυακό διακομιστή στον περιηγητή σας και αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο. Μόνο η διεύθυνση του Internet Protocol αποθηκεύεται εδώ – κανένα προσωπικό δεδομένο. Αυτή η πληροφορία που αποθηκεύεται στα cookies σας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση της.

Φυσικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να αποδεχθείτε τα cookies. Αν δεν θέλετε ο υπολογιστής σας να αναγνωρίζεται κατά την επόμενη επίσκεψη, μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον περιηγητή σας σε “Απόρριψη cookies”. Τη σχετική διαδικασία θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του περιηγητή σας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση ορισμένων τμημάτων των ιστοσελίδων μας.

Χρήση του Google-Analytics με λειτουργία ανωνυμοποίησης

Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας το Google-Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδας της εταιρείας Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, που ακολουθεί με τη συντομογραφία “Google”. Το Google-Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”, αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτά τα cookies, όπως ο χρόνος, ο τόπος και η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μεταφέρονται στον Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Χρησιμοποιούμε το Google-Analytics στην ιστοσελίδα μας με το πρόσθετο “_gat._anonymizeIp”. Σε αυτή την περίπτωση, η διεύθυνση IP σας θα κοπεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και θα ανωνυμοποιηθεί.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, για να συντάξει αναφορές για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για εμάς και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό είναι νομικά απαιτούμενο ή εφόσον οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εκ μέρους της Google. Η Google, σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις, δεν θα συνδέσει σε καμία περίπτωση τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies με την αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του περιηγητή σας· σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

Επιπλέον, η Google προσφέρει για τους πιο συνηθισμένους περιηγητές ένα πρόσθετο απενεργοποίησης, το οποίο σας δίνει περισσότερο έλεγχο σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από την Google για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Το πρόσθετο αυτό ενημερώνει το JavaScript (ga.js) του Google Analytics ότι δεν πρέπει να μεταφέρονται πληροφορίες για την επίσκεψη ιστοσελίδας στο Google Analytics. Ωστόσο, το πρόσθετο απενεργοποίησης για τον περιηγητή του Google Analytics δεν αποτρέπει τη μετάδοση πληροφοριών σε εμάς ή σε άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστοσελίδων που μπορεί να χρησιμοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του πρόσθετου περιηγητή θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Αν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας από μια φορητή συσκευή (smartphone ή tablet), πρέπει αντίθετα να κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποτρέψετε την παρακολούθηση από το Google Analytics εντός αυτής της ιστοσελίδας στο μέλλον. Αυτό είναι επίσης μια εναλλακτική λύση στο πρόσθετο περιηγητή που αναφέραμε παραπάνω. Με το κλικ στον σύνδεσμο, ένα Opt-Out-Cookie θα τεθεί στον περιηγητή σας, ισχύον μόνο για αυτόν τον περιηγητή και αυτή την τοποθεσία. Αν διαγράψετε τα cookies σε αυτόν τον περιηγητή, το Opt-Out-Cookie θα διαγραφεί επίσης, οπότε θα πρέπει να κάνετε κλικ ξανά στον σύνδεσμο.

Χρήση του Siteimprove Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Siteimprove Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδας της Siteimprove GmbH, Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin, Γερμανία. Το Siteimprove Analytics χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογραφημένης διεύθυνσης IP σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Siteimprove στη Δανία και αποθηκεύονται εκεί. Η Siteimprove θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς και για να συντάξει αναφορές για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Η Siteimprove δεν θα μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς από την Siteimprove με τον προαναφερθέντα τρόπο και για τον προαναφερθέντα σκοπό. Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή από το Siteimprove Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα τεθεί ένα Opt-Out-Cookie που θα αποτρέπει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας: Απενεργοποίηση Siteimprove Analytics. Αν διαγράψετε την μνήμη cache, το Opt-Out-Cookie θα διαγραφεί και θα πρέπει να τεθεί εκ νέου.

Χρήση του Google AJAX Search API

Σε αυτές τις σελίδες χρησιμοποιούμε το Ajax. Το Google AJAX Search API είναι μια υπηρεσία της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Με αυτό το εργαλείο επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση των ταχυτήτων φόρτωσης. Για αυτό το σκοπό, καλούνται βιβλιοθήκες προγραμματισμού από διακομιστές της Google και χρησιμοποιείται το CDN (Content delivery network) της Google. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την jQuery προηγουμένως σε μια άλλη σελίδα από το Google CDN, ο περιηγητής σας θα ανακτήσει το αντίγραφο που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη cache. Αν αυτό δεν ισχύει, απαιτείται λήψη, κατά την οποία δεδομένα από τον περιηγητή σας μεταφέρονται στην Google Inc. (“Google”). Τα δεδομένα σας μεταφέρονται στις ΗΠΑ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Χρήση του Google Maps

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το προϊόν Google Maps της Google Inc. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αυτοματοποιημένων δεδομένων που συλλέγονται από την Google Inc, τους εκπροσώπους της καθώς και από τρίτους. Οι όροι χρήσης του Google Maps μπορείτε να τους βρείτε στο “Όροι χρήσης του Google Maps”.

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, καταστροφή, παραποίηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όλοι οι εργαζόμενοί μας καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς είναι υποχρεωμένοι στις ισχύουσες νόμους προστασίας δεδομένων. Κάθε φορά που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, αυτά κρυπτογραφούνται πριν μεταδοθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας δεν μπορούν να καταχραστούν από τρίτους. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχή διαδικασία βελτίωσης και οι δηλώσεις προστασίας δεδομένων μας αναθεωρούνται διαρκώς. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Αλλαγές στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις δηλώσεις προστασίας δεδομένων μας εάν αυτό είναι απαραίτητο λόγω νέων τεχνολογιών. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν γίνουν θεμελιώδεις αλλαγές σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων, θα τις ανακοινώσουμε στην ιστοσελίδα μας.

Δικαίωμα για πληροφορίες/Αντίρρηση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, εάν θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύουμε για εσάς. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την άδειά σας σε εμάς για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.